देणगी

कृपया चेक / ड्राफ्ट / मनीऑर्डर ‘ एस .एस .एन सेवा ट्रस्ट , औदुंबर ‘ या नांवाने पाठवावेत .

१ )स्टेट बँक ऑफ इंडिया , शाखा – भिलवडी , ( ता.पलूस ,जि . सांगली, महाराष्ट्र , भारत ) खाते क्र. ११५१५६६६३०६ / IFS Code SBIN0002143 /
Branch Code 2143
 
  
२ )रत्नाकर बँक लि. शाखा – भिलवडी , ( ता.पलूस ,जि . सांगली, महाराष्ट्र , भारत
खाते क्र .१००१४१००१०००३१६६ /IFS Code RATN0000014 /
Branch Code 000014
 
  
३)सदर बँक खात्यांवर ऑनलाईन देणगी पाठविण्याची सुविधा आहे .ही देणगी आयकर कायदा कलम ८०-ग नुसार सवलतीस पात्र आहे .

छायाचित्र दालन

श्री क्षेत्र औदुंबर
श्री गुरु शिवशंकरानंद – दत्त मंदिर
आदिशक्ति भुवनेश्वरी मातेचे मंदिर
दत्त श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी
श्री ब्रम्हानंद मठ